Działalność energetyczna

"BUDWEX" Sp. z o.o. prowadzi działalność energetyczną polegającą na obrocie, przesyłaniu i dystrybucji ciepła.
Działalność ta prowadzona jest na podstawie udzielonych spółce przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki koncesji
numer OCC/149/758/U/OT-2/98/JS oraz numer PCC/666/758/U/OT-2/98/JS.

Informacja dla odbiorców uprawnionych (pdf)
  Program Operacyjny