Kontakt

BUDWEX Spółka z o.o.
ul. Jastrzębska 36
44-253 Rybnik Boguszowice
tel./fax 32 73-95-695

Zbigniew Zimonczyk - Prezes Zarządu
e-mail: budwex@budwex.pl

Księgowość
e-mail: ksiegowosc@budwex.pl

Dział techniczny
e-mail: techniczny@budwex.pl

» Nasza lokalizacja na mapie
Restauracja EVERGREEN
ul. Jastrzębska 10
44-253 Rybnik Boguszowice
tel. 32 73-92-694
tel. 32 73-92-227

e-mail: evergreen@budwex.pl

» Nasza lokalizacja na mapie


BUDWEX Spółka z o.o. 44-253 RYBNIK, UL. JASTRZĘBSKA 36
TEL. (0-32) 7395695, FAX (0-32) 7395695, www.budwex.pl
e-mail: budwex@ka.onet.pl, NIP: 642-00-00-257, REGON: 003595413, kapitał zakładowy 50 000,00zł
Nr KRS 0000200798 Sądu Rejonowego w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy KRS

  Program Operacyjny