Regionalny Program OperacyjnyRegionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego
- realna odpowiedź na realne potrzeby


Firma Budwex sp. z o. o. realizuje następujące przedsięwzięcie współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013:

Nazwa: Zwiększenie konkurencyjności Firmy w branży specjalistycznych usług budowlanych na terenie województwa śląskiego dzięki nabyciu nowoczesnego sprzętu budowlanego.

Wartość przedsięwzięcia: 755 180,00 PLN

Wartość dofinansowania: 309 500,00 PLN.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl
  Program Operacyjny