Polityka prywatności

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług oferowanych przez BUDWEX spółka z o.o. w Rybniku.
 2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest BUDWEX Spółka z o.o. z siedzibą w Rybniku (kod 44-253), przy ul. Jastrzębskiej 36, posiadająca NIP 6420000257, oraz REGON 003595413.
  Kontakt w sprawie ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem: budwex@budwex.pl
 3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych danych osobowych Administrator działa w oparciu o wewnętrzne procedury i zalecenia, zgodne z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
 4. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, iż dane osobowe są: przetwarzane zgodnie z prawem, zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i nie poddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami, przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia wyznaczonego celu przetwarzania. Po tym czasie są usuwane lub niszczone.
 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu:
  • rezerwacji usługi, dokonania wyceny usługi oraz wykonania usługi,
  • wystawiania faktur i spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego, takich jak przechowywanie dokumentacji księgowej przez 5 lat,
  • zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom i gościom Spółki.
  Dane, które Administrator pozyskuje i przetwarza to:
  • imię i nazwisko,
  • adres zamieszkania lub adres siedziby (ulica, nr domu, mieszkania, kod pocztowy i miasto),
  • nr telefonu,
  • adres e-mail,
  • numer NIP,
  • wizerunek twarzy pozyskiwany z monitoringu wizyjnego.
 6. Restauracja Evergreen na swojej stronie internetowej wykorzystuje tzw. pliki Cookies, czyli krótkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym w pamięci użytkowanej przeglądarki.
 7. Każdej osobie, której dane osobowe są przetwarzane przez Administratora przysługuje prawo dostępu do danych, prawo do ich sprostowania i uzupełnienia, prawo do usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do sprzeciwu.
 8. Korzystanie z witryny Administratora oznacza zgodę na wszystkie niniejsze warunki polityki prywatności.
 9. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmiany w niniejszej polityce prywatności, co może zostać spowodowane przez rozwój technologii internetowej i ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych.
Niniejsza polityka obowiązuje od dnia 25.05.2018 r.
  Program Operacyjny